Actualitatea consulatului

ANUNȚ IMPORTANT - Informaţii privind organizarea și desfășurarea în străinătate a alegerilor pentru Președintele României

 

Vă informăm că la data de 23 iulie 2019 Președintele României a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală (PL-x 329/01.07.2019), prin care se modifică Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, Legea 288/2015 privind votul prin corespondență și Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, acest act normativ urmând să intre în vigoare în trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial (legea poate fi consultată accesând  http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2019/pr329_19.pdf ) .

Modificările cele mai importante, în perspectiva alegerilor prezidențiale, constau în:

 • Desfășurarea votării în străinătate pe durata a 3 zile (vineri intre orele 12.00 - 21.00, sâmbătă și duminică între orele 7.00 – 21.00);
 • Exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se află la rând în afara sediului secției de votarepână la ora 23:59;
 • Introducerea votului prin corespondență;
 • Organizarea, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, de secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători, prin înregistrareaacestora în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente;

 

 1. În data de 9 iulie 2019 Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 485 prin care a stabilit ziua de duminică, 10 noiembrie 2019 (n.b. - 24 noiembrie 2019 turul II, dacă este cazul), ca dată a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, cu intrarea în vigoare a acesteia la data de 28 august 2019 (n.b. - data începerii perioadei electorale) .

 

 1. Principalele modificări legislative

 

 1. Organizarea secțiilor de votare în străinătate

” (1) În statele unde îşi au sediile misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secţiilor consulare, dacă acestea funcţionează în sedii diferite şi institutelor culturale, una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.

(2) Cu acordul autorităţilor din ţara respectivă pot fi organizate secţii de votare şi în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).

(3) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi organizate, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători (care trebuie să se înscrie pe site-ul AEP ca alegători în străinătate, până la data de 12 septembrie 2019).

(4) În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului pentru înscrierea ca alegător în străinătate (termen estimat – 17 septembrie 2019), AEP comunică MAE localitățile din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare potrivit alin. (3), precum şi numărul acestora.

(5) În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4) (termen estimat – 1 octombrie 2019), Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorității Electorale Permanente proiectul listei sediilor secțiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1) – (4).

 (7) În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării prevăzute la alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, sediile secţiilor de votare din străinătate.

 

 1. Exercitarea votului

 

 • La alegerile prezidențiale din 2019 cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență, în condițiile legii.

Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă, trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondenţă. Înregistrarea se realizează prin înscrierea într-un formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă (http://www.votstrainatate.ro/), a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reşedinţăşi a adresei de e-mail, precum şi a opţiunii de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă, la care alegătorul anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine.

 

 • Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență, în cazul alegerilor prezidențiale din 2019, începe la data intrării în vigoare a legii și şi se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale (12 septembrie 2019).
 • La alegerile prezidențiale din 2019, alegătorul care s-a înregistrat pentru a vota prin corespondență și pentru care biroul electoral pentru votul prin corespondență a confirmat primirea plicului cu buletinul de vot nu poate vota la secția de votare (decât doar după ce președintele secției de votare, în baza semnalării din SIMPV, asigură verificarea cazului semnalat de SIMPV, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă).
 • Plicul cu buletinul de vot prin corespondență poate fi transmis de alegătorul care a optat pentru această modalitate în țară sau la reprezentanța diplomatică, în funcție de opțiunea exprimată la înregistrarea în Registrul electoral gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă.
 • La alegerile prezidențiale din 2019, alegătorul caredoreşte să voteze în străinătate la alegerile pentru Preşedintele României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.

 

Termenul limită pentru înregistrarea în Registrul electoral ca alegător în străinătate este tot 12 septembrie 2019. În termen de 5 zile de expirarea datei limită pentru înregistrarea în Registrul electoral din străinătate (17 septembrie 2019), Autoritatea Electorală Permanentă va comunica MAE localitățile în care trebuie înființate secții de votare pentru care au optat 100 de alegători și numărul secțiilor de votare.

 • La alegerile prezidențiale din 2019 în cadrul secțiilor de votare din străinătate se poate vota pe baza următoarelor acte de identitate:cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolilemilitare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.
 • Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului multiplu (SIMPV) va funcționa la alegerile prezidențiale din 2019. În cazul secțiilor de votare din străinătate listele electorale suplimentare vor fi generate electronic, în mod automat, în baza datelor din SIMPV, alegătorii semnând pe dispozitiv electronic, eliminându-se astfel listele format fizic.

Misiunile diplomatice nu vor mai fi implicate în procesul de înregistrare/verificare a cererilor alegătorilor cu privire la modul de exercitare a dreptului de vot (vot la secție sau prin corespondență) și nici în operațiunile de interogare a Registrului electoral. Alegătorii care optează pentru aceste două modalități vor avea la dispoziție doar formularele speciale de pe site-ul AEP.

 

 1. Desfășurarea votării

              Alegerile pentru Preşedintele României se vor desfăşura, în străinătate, în zilele de 8,9 şi 10 noiembrie 2019 (primul tur); respectiv zilele de 22, 23 şi 24 noiembrie 2019 (turul al doilea).

Votarea în străinătate se desfășoară şi pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică. În ziua de vineri, votarea începe  la ora locală 12:00 şi se încheie la ora locală 21:00 iar în zilele de sâmbătă și duminică votarea se începe la ora locală 07:00 şi se încheie la ora locală 21:00.

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.

Alegătorii aflați în situațiile prevăzute mai sus pot vota până cel mult la ora 23:59.

 

Alte detalii privind procedura de înregistrare, organizarea si desfășurarea votului, condițiile de participare la vot, precum si alte aspecte referitoare la acest scrutin sunt reglementate prin Legea nr. 148/2019 (care modifica unele prevederi din Legea 370/2014, Legea 288/2015 si Legea 208/2015). Textul legii poate fi consultat la http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/07/Legea-nr-148-2019.pdf

Recomandăm tuturor cetățenilor romani din regiunea de Mid-West interesați să participe la alegerile pentru PreședinteleRomâniei din anul 2019 sa citească cu atenție detaliile puse la dispoziție de AEP prin portalul https://www.votstrainatate.ro/, iar pentru întrebări sau clarificări suplimentare să se adreseze Consulatului General al României din Chicago.

Consulatul României va continua săinformeze si saactualizeze cu celeritate cu privire la orice alte aspecte referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului electoral.

 

 

Mesaj de sarbatori

24.12.2019

Consulatul general al Romaniei doreste sa adreseze calde urari cu ocazia sarbatorilor de iarna, si sa isi exprime aprecierea fata de comunitatatea…

ANUNȚ IMPORTANT

23.12.2019

A N U N Ţ I M P O R T A N T Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă în perioada 24 decembrie – 27 decembrie 2019 Consulatul General…

Seri de colinde in cadrul comunitatii romano-americane din Chicago

21.12.2019

In luna decembrie a.c., in metropola Chicago, reprezentantii mediului asociativ romanesc si ai bisericilor romanesti din zona Chicagoland,…

Aniversarea Zilei Naționale a României la Chicago

06.12.2019

Consulatul General al României la Chicago a organizat recepția dedicată Zilei Naționale miercuri 4 decembrie a.c. în sala de onoare a…