Servicii consulare

Servicii consulare

Ambasadele și consulatele României nu pot efectua operațiuni notariale în ceea ce privește încheierea unor contracte, înțelegeri, donații sau alte acte de dispoziție, tranzacții judiciare, confirmări de hotărâri judecătorești, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acțiuni în justiție sau cereri adresate autorităților române.

Pentru autentificarea procurilor și a declarațiilor, persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul ambasadei sau consulatului român competent.

Procurile si declaratiile pot fi autentificate la sediul ambasadei sau consulatului roman exclusiv in baza actului de identitate romanesc valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate) sau a pasaportului valabil.

ATENTIE: Permisele de conducere romanesti/americane/straine, respectiv ID-urile americane nu pot fi luate in considerare ca acte de identitate pentru autentificarea procurilor si declaratiilor la sediul ambasadei sau consulatului roman.

Procurile și declarațiile trebuie să conțină elementele de identificare ale mandantului (persoana care 'imputerniceste') și ale mandatarului (persoana 'imputernicita') și să precizeze în mod exact scopul mandatului. Ele trebuie să fie redactate în limba română. Actele care conțin precizări neconforme cu legislația română, ordinea de drept sau siguranța națională nu pot fi autentificate.

În țările semnatare ale Convenției de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine (între care se numără și România), procurile sau declarațiile întocmite de cetățenii români pot fi autentificate, în limba româna, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate cu Apostila de catre autoritățile competente ale statului respectiv. Documentele legalizate cu Apostila sunt valabile, în temeiul Convenției, pe teritoriul României, fără îndeplinirea vreunei alte formalități de supralegalizare. Totuși, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus si legalizat în limba română pentru a putea fi opozabil autorităților române.

Programul Consulatului General al României la Chicago în contextul alegerilor prezidențiale (turul II)

20.11.2019

Vă informăm că, în contextul organizării turului al II-lea al alegerilor pentru Președintele României, nu se vor putea face programări …

Lista secțiilor de votare care vor fi organizate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

12.11.2019

Lista sediilor secțiilor de votare care vor fi organizate la Alegerile Prezidențiale din 2019 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, aprobate …

Programul Consulatului General al României la Chicago în contextul alegerilor prezidențiale (turul I)

05.11.2019

Vă informăm că, în contextul organizării turului I al alegerilor pentru Președintele României, nu se vor putea face programări pentru…

Ghidul alegătorului român la secțiile de votare din străinătate

15.10.2019

Pentru a veni în sprijinul informării cetățenilor români cu privire la exercitarea dreptului de vot pentru alegerea Președintelui României,…