Informații pentru cetățenii români

Servicii consulare

SIMISC
(Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetăţeni)

IMPORTANT: De la data de 01 iunie 2016, la Consulatul General al Romaniei la Chicago a fost introdus în utilizare un nou sistem de interfaţă cu solicitanţii de servicii consulare, numit generic SIMISC (Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetăţeni), care permite iniţierea unui serviciu consular prin intermediul unui portal din internet (moment în care vor fi furnizate digital toate datele/actele deţinute), astfel încât funcţionarul consular să aprecieze îndeplinirea condiţiilor legale de întocmire a serviciului consular (materializat prin validarea cererii electronice). După validare, solicitantul îşi va alege singur o programare disponibilă în acelaşi portal şi se va prezenta la Consulat la data şi ora stabilite de comun acord cu Consulatul, cu toate documentele deţinute, în original (sau aşa cum le solicită procedura respectivă). În acest fel se asigură acceptarea serviciului (programarea este posibilă numai dacă documentele sunt complete) şi o durată de aşteptare cât mai mică la sediul Consulatului pentru preluarea şi procesarea cererii.

De la data de 01 iunie 2016, serviciile consulare se presteaza la Consulat, in doua moduri:
1. fara programare, in fiecare zi, L-V, 8.00-12.00 si 13.00-15.00 (a se vedea Sectiunea „Program de lucru cu publicul”);
2. cu programare, exclusiv in SIMISC.

Programarea serviciilor consulare prin SIMISC

Urmare intrării în funcţiune a SIMISC, procedura de lucru cu publicul la Consulat se modifică de la 01 iunie 2016, după cum urmează:
1. Studiaţi mai întâi online, pe portalul de internet https://www.econsulat.ro/, condiţiile şi actele necesare pentru efectuarea serviciului consular dorit.
2. La PRIMA solicitare, fiecare petent va trebui să deschidă un cont în acel portal, folosind un cont de Email personal.
3. Portalul oferă explicaţii privind procedura de urmat şi actele necesare pentru orice serviciu consular. Selectaţi serviciul dorit şi completaţi toate datele solicitate. Veţi observa că sistemul vă solicită anumite documente, prevăzute de lege.
4. Treceţi în mod obligatoriu adresa de domiciliu sau reşedinţă din SUA
În funcţie de această adresă, cererea va fi arondată misiunii României care are în jurisdicţia sa acea locaţie. Conform legii, serviciile consulare se solicită numai misiunii care are în jurisdicţia sa adresa de reşedinţă sau domiciliul petentului.
5. După ce aţi încărcat prin portalul de internet toate actele deţinute şi cerute de lege pentru serviciul dorit, trimiteţi cererea la misiunea României la care aţi fost arondat, pentru validare.
6. Funcţionarul consular verifică actele trimise faţă de serviciul solicitat şi poate să ia două decizii: să valideze cererea sau să o respingă, motivând lipsurile constatate.
7. Dacă cererea este respinsă, petentul va primi un mesaj de Email, avertizând că a fost primit un răspuns la cerere. Intraţi în contul deschis in Portalul ECONSULAT şi operaţi conform indicaţiilor, de regulă completând cererea cu documente suplimentare (menţionate în răspunsul funcţionarului consular). Apoi retrimiteţi cererea spre validare. Dacă nici acum cererea nu este completă, ciclul se reia, până când toate documentele prezentate sunt conforme cerinţelor legale şi cererea este validată.
8. După primirea validării, petentul îşi programează singur deplasarea la Consulat (interviul), respectiv ziua şi ora, folosind secţiunea de "Programări" a sistemului SIMISC. Programarea se face în funcţie de tipul serviciului şi funcţionarul consular disponibil pentru acest tip de serviciu. La nevoie, puteţi reprograma data şi ora interviului, după necesităţi şi disponibilităţi.
9. Pentru depunerea cererii, solicitantul se va prezenta la sediul Consulatului, conform programării, respectiv în ziua şi ora stabilită de acesta in SIMISC. Nu uitaţi: deţinerea unei programări nu înseamnă 100% fezabilitatea cererii. Dacă la prezentarea documentelor se constată că situaţia reală diferă de cea dovedită cu documentele trimise scanat prin portalul ECONSULAT, iar actele prezentate nu se încadrează în cerinţele legii, serviciul consular va fi respins. De asemenea, NU vă cumpăraţi bilete în avans faţă de stabilirea programării şi NU vă prezentaţi la Consulat fără programare prealabilă.

IMPORTANT: Prezentarea la Consulat fără programare SIMISC şi verificarea prealabilă a documentelor necesare are următoarele consecinţe negative posibile:
• Nu veţi avea prioritate la preluarea cererii, prioritate având doar persoanele programate in SIMISC;
• Există posibilitatea ca, dacă ziua este complet ocupată de programări, solicitarea dumneavoastră să nu poată fi preluată în ziua respectiva. În ziua următoare situaţia se poate repeta.
• NU suntem responsabili dacă vă prezentaţi fără documentele necesare prevăzute de lege, iar serviciul consular este respins la ghişeu.

Zile fara program de lucru cu publicul la Consulatul General Chicago in luna februarie 2017

15.02.2017

In luna februarie 2017, Consulatul General al Romaniei la Chicago va fi inchis in urmatoarele zile: luni, 20 februarie - President's Day …

Concert de pian Teo Milea, Chicago

14.02.2017

La data de 11 februarie 2017, a avut loc la Chicago, concertul extraordinar de pian al talentatului pianist si compozitor roman, Teo Milea. Origi…

Comunicat de Presa al Guvernului

05.02.2017

Astazi, 05 februarie 2017, in cadrul sedintei de Guvern, s-a aprobat proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru abrogarea Ordonantei de Urgenta a…

Ghiseul Consular Online

19.01.2017

Cetatenii romani care au resedinta sau domiciliul in strainatate pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice servicii consulare de…