Servicii consulare

Obţinerea documentelor din România

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României îi pot sprijini pe cetăţenii români, aflaţi în străinătate, pentru obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) sau extrajudiciare (cazier judiciar).

Ca observaţie generală, actele oficiale străine (inclusiv cele româneşti) sunt recunoscute într-o altă ţară numai dacă poartă însemnele unei legalizări sau supralegalizări oficiale a ţării emitente. În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei de supralegalizare a actelor oficiale străine, certificatele emise într-o ţară sunt recunoscute în altă ţară dacă poartă legalizarea cu Apostilă.

România şi S.U.A. sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961.

În România, actele administrative (certificate de stare civilă, adeverinţe) se apostilează la prefectura pe raza căreia a fost emis actul. Actele juridice (hotărâri judecătoreşti) se apostilează la Ministerul Justiţiei, iar actele de studii (diplome, foi matricole) se avizează mai întâi la Ministerul Educaţiei și apoi se apostilează la Prefectură.

În S.U.A., certificatele de stare civilă, inclusiv cele care atestă schimbări de nume sau de divorţ, se apostilează la Secretarul de Stat al Statului emitent al actului respectiv.

În statele cu care România a încheiat acorduri de recunoaştere a actelor oficiale, acestea sunt recunoscute direct, fără nici o altă formalitate (nu e cazul S.U.A.).

În statele care nici nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, nici nu au încheiat acorduri de recunoaştere a actelor cu România, actele oficiale române sunt recunoscute numai dacă sunt legalizate şi supralegalizate de autorităţile române. Legalizarea unui certificat de naştere sau a oricărui alt act oficial se face de instituţia emitentă, iar supralegalizarea se face de Ministerul Afacerilor Externe.

Recomandăm să consultaţi ambasadele şi consulatele române din ţara în care vă aflaţi, precum şi autorităţile locale ale acelei ţări, pentru a afla cu exactitate care este regimul actelor oficiale româneşti.

 

Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti

Certificatele de stare civilă românești pot fi apostilate prin intermediul consulatului(nu la consulat!), dacă certificatul în cauză este prezentat în original, este în stare bună (fără uzură vizibilă) şi este de formatul actual valabil (format A4, albastru pentru certificate de naştere, roz pentru certificate de căsătorie şi gri pentru certificate de deces). Certificatele emise de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României nu se apostilează, fiind scutite de această procedură, conform Convenției de la Londra, ratificată de România prin Legea nr.114/2011 (numai pentru țările semnatare!).

Durata procedurii se situează la circa 3-4 luni, actele fiind trimise în România prin curier diplomatic şi revenind pe aceeaşi cale. Nu există procedură de urgenţă!

Apostilarea certificatelor se poate efectua şi pe bază de procură specială, în acest caz persoana împuternicită din România predând certificatul la Prefectură şi ridicându-l apoi, apostilat.

Pentru apostilarea prin consulat, solicitantul poate depune personal certificatul, însoţit de cererea pentru servicii consulare, copia documentului de identitate valabil (paşaport sau CI) şi plata serviciului consular (vezi secţiunea "Taxe consulare"). Se acceptă şi trimiterea documentelor pentru această procedură pe poştă, în acest caz, plata efectuându-se prin Money order (în favoarea consulatului) şi adaugând şi un plic autoadresat, gata timbrat, (obligatoriu cu "tracking number") pentru returnarea certificatului după revenirea lui din România.

Cu excepţia certificatelor de stare civilă, Ministerul Afacerilor Externe nu are încheiate alte protocoale cu instituţii publice din România privind apostilarea şi a altor documente româneşti (hotărâri judecătoreşti, acte de studii, etc.). De aceea, în aceste cazuri, se va recurge la apostilarea în ţară direct de către titular sau prin împuternicit, cu procură specială.

ANUNŢ IMPORTANT!

09.08.2019

Consulatul General al României la Chicago nu va avea program cu publicul pe 15 august (sărbătoare legală de Adormirea Maicii Domnului) și 16…

Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice

09.08.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de…

ANUNȚ IMPORTANT - Informaţii privind organizarea și desfășurarea în străinătate a alegerilor pentru Președintele României

29.07.2019

Vă informăm că la data de 23 iulie 2019 Președintele României a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și…

Ziua internațională a iei sărbătorită la Chicago

24.06.2019

În seara zilei de 23 iunie 2019, Chicago s-a alăturat celor peste 100 de oraşe din lume care sărbătoresc Ziua Internațională a Iei.…