Vize şi servicii consulare

Informații generale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Ministerul Afacerilor Externe prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, respectiv în scopul eliberării vizelor, în activitatea notarială, în activități legate de evidența populației, stare civilă, monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și bunurilor, eliberare a titlurilor de călătorie, a pașapoartelor diplomatice și de serviciu, precum și în scopul eliberării pașapoartelor simple și simple temporare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informațiile cu caracter personal prelucrate de către Ministerul Afacerilor Externe pot fi dezvăluite următorilor destinatari: persoana vizată și reprezentanții legali ai acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări și alte autorități/instituții publice abilitate de lege să solicite informații cu privire la datele personale colecate în activiatea specifică a ministerului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PRINCIPII:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopri bine-determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevazută în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 • Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii 677/2001, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Direcția Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, Bucuresti) sau la email: drco@mae.ro.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

Pentru mai multe datalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Str. Olari nr. 32, sector 2 București
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/

Mesaj de sarbatori

24.12.2019

Consulatul general al Romaniei doreste sa adreseze calde urari cu ocazia sarbatorilor de iarna, si sa isi exprime aprecierea fata de comunitatatea…

ANUNȚ IMPORTANT

23.12.2019

A N U N Ţ I M P O R T A N T Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă în perioada 24 decembrie – 27 decembrie 2019 Consulatul General…

Seri de colinde in cadrul comunitatii romano-americane din Chicago

21.12.2019

In luna decembrie a.c., in metropola Chicago, reprezentantii mediului asociativ romanesc si ai bisericilor romanesti din zona Chicagoland,…

Aniversarea Zilei Naționale a României la Chicago

06.12.2019

Consulatul General al României la Chicago a organizat recepția dedicată Zilei Naționale miercuri 4 decembrie a.c. în sala de onoare a…