Servicii consulare

Întocmirea si eliberarea certificatului de căsătorie

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României au competența de a încheia căsătorii atât între doi cetățeni români, cât și între un cetățean român și un cetățean străin, dacă legea statului acelui cetățean nu se opune.

A. Încheierea căsătoriei între doi cetățeni români

Pentru a se putea oficia încheierea căsătoriei la Ambasadă sau Consulat, cetățenii români trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fi împlinit vârsta de 18 ani bărbatul și 16 ani femeia;
 • să nu fie deja căsătoriți;
 • să prezinte documente de identitate valabile (pașapoarte). 

Acte necesare

a) declarația de căsătorie, semnată de viitorii soți la sediul consulatului;

b) pașapoartele românești sau alte documente de identitate românești, valabile;

c) certificatele de naștere în original;

d) câte o declarație scrisă și semnată personal, la sediul consulatului, de către fiecare dintre viitorii soți, din care să rezulte situația căsătoriilor anterioare, iar dacă este cazul:

 • copia sentinței de divorț sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare;
 • certificatul de deces al fostului soț;
 • certificatul de căsătorie anterior, cu mențiunea desfacerii căsătoriei;

e) certificate medicale privind starea sănătății viitorilor soți, din care să rezulte clar dacă sunt sau nu apți pentru a încheia căsătoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii.

NOTĂ

Oficierea căsătoriei va avea loc după trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii însoțită de celelalte acte menționate.

B. Încheierea căsătoriei între un cetățean român și un cetățean străin

Pentru a se putea oficia încheierea căsătoriei la Ambasadă sau Consulatul român, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fi împlinit vârsta de 18 ani bărbatul și 16 ani femeia;
 • să nu fie deja căsătoriți;
 • să prezinte documente de identitate valabile;
 • legea țării cetățeanului străin să nu prevadă un impediment la căsătorie.

Acte necesare pentru cetățeanul român

a) declarația de căsătorie, semnată de viitorii soți la sediul consulatului;

b) pașaportul românesc valabil sau alt document de identitate valabil;

c) certificatul de naștere în original;

d) o declarație scrisă și semnată personal, la sediul consulatului, din care să rezulte situația căsătoriilor anterioare, iar dacă este cazul:

 • copia sentinței de divorț sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare;
 • certificatul de deces al fostului soț;
 • certificatul de căsătorie anterior, cu mențiunea desfacerii căsătoriei;

e) certificatul medical privind starea sănătății, din care să rezulte clar dacă este sau nu apt pentru a încheia căsătoria; certificatul este valabil 14 zile de la data emiterii.

Acte necesare pentru cetățeanul străin

a) declarația de căsătorie, semnată la sediul consulatului;

b) un document de identitate valabil;

c) certificatul de naștere în original;

d) un certificat de celibat, eliberat de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este, sau de către misiunea diplomatică ori oficiul consular competent al acelui stat în SUA;

e) un certificat de cutumă privind condițiile de formă și de fond ale încheierii căsătoriei potrivit legii statului al cărui cetățean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al acelui stat în SUA.

NOTĂ

Oficierea căsătoriei va avea loc după trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii însoțită de celelalte acte menționate.

Pentru actele prezentate de solicitanți care sunt redactate într-o limbă străină este necesară traducerea corespunzătoare în limba română. Pentru legalizarea acestor traduceri se percepe o taxa consulara pentru fiecare pagină.

 

ANUNT

21.05.2019

Luni, 27 mai 2019, din motive tehnice legate de functionarea cladirii in care Consulatul General al Romaniei la Chicago isi desfasoara activitatea, …

Ghidul alegătorului român din străinătate

16.05.2019

Vă informăm că pe site-ul MAE, la secțiunea destinată alegerilor pentru Parlamentul European și pentru referendumul național din 26 mai 2019 …

Informații suplimentare privind exercitarea dreptului de vot în străinătate la alegerile europarlamentare și referendumul național din 26 mai 2019

16.05.2019

1. La data de 26 mai 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European, se va desfășura și referendumul național cu privire la probleme de…