Servicii consulare

Documente de călătorie şi de identitate

Informaţii generale paşapoarte/cărţi de identitate

Consulatul General al Romaniei la Chicago preia cereri de paşapoarte electronice simple şi titluri de calatorie printr-un sistem informatic online, biometric, intrat în funcţiune în luna februarie, 2010. Cererile de paşapoarte noi pot fi depuse în străinătate la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare în jurisdicţia căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, sau în România, la serviciile de paşapoarte de pe raza (ultimului) domiciliu.

Din necesitatea prelevării directe în acest sistem a datelor biometrice (fotografie, amprente şi semnătura digitală), prezenţa solicitantului de paşaport/ titlu de călătorie la sediul ambasadei este obligatorie.

Documentele necesare cererii pentru paşaport sunt obligatoriu a fi prezentate numai în original. Ele sunt scanate pe loc în sistem şi apoi returnate titularului. Pentru titluri de călătorie pot fi acceptate şi copii ale actelor de stare civilă sau identitate, sub rezerva verificării identităţii pe loc, cu ajutorul sistemului integrat online. Dacă datele obţinute sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, titlul de călătorie va fi emis doar după confirmarea identităţii de către autorităţile române din ţară.

Cererile pentru cărţile de identitate se depun numai în ţară, la serviciul comunitar pentru evidenţa persoanelor unde se află domiciliul solicitantului, personal sau prin împuternicit, cu procură specială. Excepţia de la această regulă este solicitarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, pentru minori (între 14-18 ani), precum şi pentru persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, cetăţeni români cu domiciliul în România, aflaţi în SUA şi care, din motive obiective (motivate de către autorităţi americane), nu se pot prezenta în ţară pentru solicitarea documentului respectiv.

Paşapoartele (simple) române sunt de două tipuri, în funcţie de domiciliu (aşa cum este înregistrat în evidenţele din România şi care apare în paşaport sub datele privind înălţimea şi culoarea ochilor): un judet din România (pentru domiciliu în România) şi Statele Unite ale Americii (pentru domiciliul în SUA). Deţinătorii domiciliului în România se află şi în posesia unui buletin sau cărţi de identitate (este documentul naţional care atestă adresa de domiciliu). Deţinerea unui document de şedere în SUA (viză, green card, paşaport SUA) nu modifică statutul domiciliului din România dacă această schimbare n-a fost solicitată de titular şi aprobată de autorităţile române! 

Prelungirea valabilităţii paşapoartelor româneşti nu mai este posibilă, începând cu anul 2002, când a fost pus în circulaţie un nou model de paşaport (urmat de cel actual, electronic). Tot de la acea dată, semnătura titularului apare scanată în paşaport pe fila cu date personale. NU SEMNAŢI ulterior în paşaport - pagina cu menţionarea domiciliului (!) Aceasta reprezintă completare neautorizată şi atrage anularea de facto a paşaportului. Acea rubrică (cu semnătura) necompletată era prevăzută în macheta acelui model de paşaport pentru uzul autorităţilor române în cazul prelungirii valabilităţii. Dar la acest lucru s-a renunţat prin implementarea unei practici comune la nivelul Uniunii Europene în anul 2006, ceea ce a făcut ca paşapoartele, model nou, emise începând cu 2002, să nu mai poată fi prelungite când au ajuns să expire (începând cu anul 2007). În perioda 2006-2010 paşapoartele au fost emise cu valabilitate de 10 ani, iar apoi, la introducerea paşapoartelor electronice, s-a revenit la valabilitatea de 5 ani (în funcţie de vârsta titularului, existau şi limitări pentru valabilitate mai redusă).

 

Vă recomandăm ca, anterior deplasării la misiune, să vă asiguraţi că deţineţi toate documentele necesare obţinerii paşaportului, în caz contrar cererea neputând fi preluată, iar deplasarea dumneavoastră la consulat neavând finalitatea dorită, irosind timp şi bani!

PRECIZĂRI IMPORTANTE !

  1. Consultaţi informaţiile de detaliu de pe acest site, aplicabile cazului dumneavoastră, pentru a vă asigura că aveţi toate documentele necesare. Dacă aveţi îndoieli asupra actelor deţinute, contactaţi-ne pe email şi verificaţi dacă sunt suficiente, mai ales referitoare la fapte de stare civilă petrecute în străinătate (SUA). Orice motivaţie de natura celor ca "nu am fost informată" sau " nu am ştiut" sau "data trecută nu mi s-a cerut asta" nu are fundament legal şi nu poate fi luată în consideraţie !
  2. Vă informăm că taxele consulare aferente emiterii paşapoartelor sunt postate pe website-ul consulatului la secţiunea “Taxe consulare” şi sunt supuse modificărilor periodice în funcţie de evoluţia raportului euro-dolar.
  3. Conform legii, paşaportul deţinut în prezent, dacă mai este valabil, poate fi lăsat titularului (până la venirea celui nou), doar dacă se întocmeşte la momentul depunerii cererii o declaraţie prin care se atestă păstrarea lui până la sosirea noului paşaport.
  4. Soluţionarea cererii de paşaport revine Serviciilor de paşapoarte din România, la care ajunge cererea depusă la misiunea noastră şi durează (în ţară) circa 30 de zile. Apoi paşaportul este trimis întâi MAE şi apoi, cu poşta diplomatică, misiunii noastre. De aceea, durata totală la care ne parvin paşapoartele din ţară este de 1-2 luni (in rare cazuri, termenul de 2 luni poate fi insa depasit). Nu există procedură de urgenţă!
  5. Ridicarea paşaportului se face personal numai de către persoana care a depus cererea (în cazul minorilor sub 14 ani, de un părinte, cetăţean român). Altă persoană poate ridica paşaportul numai dacă prezintă o procură specială, legalizată la notar şi apostilată, prin care consimte la acest lucru (dacă procura este în limba engleză, va fi însoţită şi de o traducere autentificată în limba română, de asemenea apostilată). Nu se admit excepţii nici în cazul înrudirii directe (gen soţ-soţie).
  6. Nu trebuie să aduceți fotografii! Ele se vor efectua pe loc, prin sistemul informatic de procesare a cererii. Pentru o calitate corespunzătoare a fotografiei, vă rugăm să NU purtați bluze/cămăși/sacouri de culori deschise (alb/gri/roz, etc.), acestea afectând NEGATIV calitatea fotografiei! Cererea nu poate trece la pasul următor dacă fotografia nu este acceptată de sistem!
  7. Sosirea paşaportului din România şi disponibilitatea acestuia pentru ridicare/trimitere se verifică personal de către solicitant, folosind următorul link: http://chicago.mae.ro/cauta-pasaport/ .După introducerea CNP-ului şi a primei litere a numelui de familie (fără diacritice), inclusiv a codului de verificare afişat pe ecran, sistemul va răspunde cu un mesaj care indică dacă paşaportul este disponibil (sau încă nu) la misiune. Mesajul "Documentul căutat nu este disponibil" semnifică nesosirea paşaportului la misiune. Paşapoartele solicitate la Chicago, dar a căror ridicare a fost cerută pentru alt loc (în ţară sau altă misiune) nu apar în lista misiunii Chicago (se primeşte ca răspuns acelaşi mesaj negativ).
  8. Încurajăm ridicarea personală a noului paşaport, dar trimiterea lui către titular se poate efectua, la cerere, şi pe cale poştală.

Titlul de călătorie

Acest document se eliberează cetăţenilor români aflaţi în situaţii de forţă majoră, când alt document de călătorie (paşaport) nu poate fi eliberat din lipsa îndeplinirii condiţiilor legale, şi este valabil pentru o singură călătorie spre România. El îşi pierde valabilitatea la intrarea în România şi părăsirea ulterioară a ţării se poate face doar după obţinerea unui paşaport.

Titlul de călătorie are o valabilitate limitată, de până la 30 de zile, perioadă care poate fi declarată la momentul solicitării, în conformitate cu cerinţele deplasării spre România.

 
NOU!

Începând de miercuri, 7 martie 2018, cu sprijinul Companiei Naționale Imprimeria Română, va deveni funcțional sistemul de notificare a cetățenilor români cu privire la faptul că urmează să le expire pașaportul, printr-un SMS trimis la numărul de telefon declarat la ultima cerere de paşaport, prin care vor fi informați că le expiră pașaportul, cu una până la trei luni înainte. Pentru SMS-urile transmise la nivel național, va figura ca semnatar D.G. Pașapoarte, iar în străinătate, Departamentul Consular. Mesajele vor fi trimise de la numărul scurt 1813, iar la eticheta de expeditor va figura termenul  PAȘAPOARTE. 

 

Programul Consulatului General al României la Chicago în contextul alegerilor prezidențiale (turul II)

20.11.2019

Vă informăm că, în contextul organizării turului al II-lea al alegerilor pentru Președintele României, nu se vor putea face programări …

Lista secțiilor de votare care vor fi organizate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

12.11.2019

Lista sediilor secțiilor de votare care vor fi organizate la Alegerile Prezidențiale din 2019 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, aprobate …

Programul Consulatului General al României la Chicago în contextul alegerilor prezidențiale (turul I)

05.11.2019

Vă informăm că, în contextul organizării turului I al alegerilor pentru Președintele României, nu se vor putea face programări pentru…

Ghidul alegătorului român la secțiile de votare din străinătate

15.10.2019

Pentru a veni în sprijinul informării cetățenilor români cu privire la exercitarea dreptului de vot pentru alegerea Președintelui României,…